'De Rebound'

'De Rebound' is een voorziening die scholieren begeleidt die tussentijds uitvallen. Voor deze leerlingen is het een hernieuwde start. Het is een kans om de oorzaak van het uitvallen aan te pakken. De leerling doorloopt op De Rebound een programma op maat wat maximaal drie maanden kan duren. Gericht wordt er gewerkt naar een duurzame terugkeer in het onderwijs. Dat is op de stamschool of eventueel een andere school.

Start 'De Rebound'
Voorwaarde om toegelaten te worden tot 'De Rebound' van het Máximacollege is dat de leerling afkomstig is van het Farel- of Gemini College of dat er een afspraak is met één van bovenliggende besturen.
Tijdens het intakegesprek wordt het traject met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de stamschool besproken. De gemaakte afspraken en doelen worden vastgelegd. Tijdens het traject is er dagelijks contact met de stamschool over de voortgang.

Trajeceten 'De Rebound'
De Rebound kent drie trajecten:

- Reboundtraject
Het Reboundtraject bestaat uit drie fases: een start-, tussen- en eindfase.

Startfase
In de startfase is de aandacht vooral gericht op het verbeteren van het gedrag met behulp van trainingen en individuele- en samenwerkingsopdrachten. Aan het einde van deze fase evalueren we de gestelde doelen en zal er gekeken worden of de leerling langzaam kan instromen op zijn of haar stamschool.

Tussenfase
In de tussenfase zitten leerlingen die de startfase voldoende hebben afgerond en weer voor een aantal uren terugkeren naar hun stamschool. Bij voldoende resultaat zullen de uren verder uitgebreid worden.
Tijdens deze fase zullen we eveneens aandacht blijven besteden aan de trainingen en individuele- en samenwerkingsopdrachten.
We werken in deze fase ook aan het verdere inlopen van eventuele achterstanden in het schoolwerk.

Eindfase
In de eindfase zitten leerlingen die inmiddels meerdere uren terug zijn op hun stamschool. De leerling zal ook nog regelmatig aanwezig zijn op 'De Rebound' om de voortgang te bespreken. In deze fase is er aandacht voor het vasthouden van de gemaakte afspraken en doelen.
Bij voldoende resultaat zal het traject afgerond worden. De leerling zal dan weer volledig de lessen volgen op zijn/haar stamschool.

Na elke fase wordt er gekeken of de leerling de gestelde doelen heeft behaald. Wanneer dit niet het geval is zal er in overleg met de stamschool een ander traject ingezet worden.

- Doorstroomtraject
De leerling wordt in dit traject van 12 weken geplaatst in afwachting van een plaatsing op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een plaatsing op het speciaal onderwijs. De leerling volgt het lesprogramma van 'De Rebound'.

- Trainingstraject
Een traject dat op maat wordt aangeboden. Het kan hier gaan om enkele dagen, een korte plaatsing van enkele weken of slechts voor trainingen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Annika Abozead, coördinator van 'De Rebound'.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.