• Theorie

Theorie

Naast veel ruimte voor praktijklessen en stage is er uiteraard ook veel aandacht voor de ontwikkeling van de theoretische kennis.

Het theoretische aanbod op het Máximacollege heeft meerdere doelen:

  • Onderhouden, versterken en uitbreiden van basisvaardigheden
  • Toepassen van de theoretische kennis in dagelijkse situaties
  • Theoretische ontwikkeling in dienst van de sectorkeuze

De focus ligt op de domeinen van taal, rekenen, burgerschap en Engels. Bij het theoretisch aanbod in dienst van de sectorkeuze moet men denken aan bijvoorbeeld EHBO, VCA, en het theoretisch component van de diverse branche trajecten.

De niveauverschillen van de leerlingen op het Máximacollege zijn groot en zeer divers. Wij trachten hierbij zoveel mogelijk maatwerk te bieden en hebben de beschikking over uiteenlopende methodieken, werkvormen en materialen. Jaarlijks zijn er toets momenten waar iedere leerling aan deelneemt. Naast de toets momenten wordt voortgang ook geregistreerd in de specifieke methoden, zoals Studiemeter of Snappet. De geformuleerde doelen en de voortgang wordt gedocumenteerd in het ‘Ontwikkelingsperspectief’, afgekort: OPP.

In de bovenbouw werken de leerlingen uiteindelijk toe naar het examen. Op het Máximacollege maken wij gebruik van een extern examenbureau (IVIO) om de examens te normeren. Het Máximacollege is aangesloten bij het Rotterdams Praktijkschool Diploma om op deze wijze de kansen van onze leerlingen op de arbeidsmarkt te versterken.

terug naar sectoren
We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.