PBS

Op het Máximacollege werken we met School Wide Positive Behavior Support, afgekort PBS. Dit is een schoolbrede aanpak die ervoor zorgt dat er één pedagogische en positieve aanpak ontstaat binnen school.

Het doel van PBS is het creëren van een veilige school, die zich focust op het voorkomen en verminderen van ongewenst gedrag, terwijl de leer, arbeids- en sociale vaardigheden van alle leerlingen worden gestimuleerd.
Met deze aanpak werken wij met elkaar aan een veilig pedagogisch klimaat. Iedereen binnen de school is
hier verantwoordelijk voor.

Met elkaar hebben we de 3 kernwaarden van de school afgesproken:
Veiligheid
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid

Daarnaast zijn er voor elke ruimte in de school gedragsverwachtingen opgesteld. De eerste weken van het schooljaar zijn bij PBS heel belangrijk. Alle leerlingen moeten weten en begrijpen wat er van hen verwacht wordt en zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen rol hierin.

 

Pestprotocol (PBS)

Op het Máximacollege werken we met School Wide Positive Behavior Support, afgekort PBS. Dit is een schoolbrede aanpak die ervoor zorgt dat er één pedagogische en positieve aanpak ontstaat binnen de school. Met elkaar hebben we de 3 kernwaarden van de school afgesproken:

Veiligheid
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid

PBS wordt schoolbreed ingezet als preventie methode.

Wanneer een leerling zich toch onveilig voelt door gedrag van een medeleerling en dit meldt bij zijn mentor of iemand van het zorgteam, worden altijd de volgende stappen genomen:

Stap 1    Gesprek met leerling die zich onveilig voelt.

Stap 2    Indien mogelijk gesprek met leerling en andere betrokken leerlingen.

Stap 3    Afspraak maken met alle betrokkenen leerlingen. Ouders worden op de hoogte gesteld.

Wanneer bovenstaande niet voldoende is, worden de volgende stappen genomen:

Stap 4    Ouders worden door het zorgteam en/of directie op school uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 5    Er wordt een gedragscontract opgesteld, met hierin de afspraken, beloningen en consequenties. Dit wordt eerst dagelijks, daarna wekelijks geëvalueerd. Wanneer het een periode goed gaat (een periode loopt van vakantie tot vakantie) sluiten we het contract af.

Stap 6    Indien de leerling(en) zich niet aan de afspraken uit het gedragscontract kun(nen) houden,  wordt er maatwerk aangeboden. Er wordt extra ingezet op zorg en ondersteuning. Consequenties kunnen onder andere een aangepast rooster, interne uitsluiting of externe schorsing zijn.

 

Logo vvv png

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.